Category Archives: Ama Kông

Giới thiệu về Sản phẩm Vua voi Ama Kông

Tây Nguyên là một vùng núi rừng nhiệt đới, rộng lớn với các chủng loại thực vật đa dạng, phong phú về chủng loại và trữ lượng rất lớn. Các dân tộc Tây Nguyên nói chung và ĐắkLắk nói riêng trước đây đã chống lại bệnh tật chủ yếu bằng những cây thuốc lưu truyền […]

Giới Thiệu Sản phẩm: VUA VOI AMA KÔNG là sản phẩm đặc trưng của Tây Nguyên

VUA VOI AMA KÔNG là sản phẩm đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, do cơ sở Thiên Hữu sản xuất, dựa trên bài thuốc gia truyền của cụ Ama Kông kết hợp với rượu gạo hữu hạng và một số thảo dược quý hiếm của vùng đất Tây Nguyên, tạo ra sản phẩm có […]