Category Archives: Minh Mạng Thang

Giới Thiệu Sản phẩm: Minh Mạng Khang

Sản phẩm Minh Mạng Thang do cơ sở Thiên Hữu sản xuất là sự kết hợp của rượu gạo hảo hạng 30 độ và bài thuốc được các danh y sáng chế riêng cho vị vua nổi tiếng nhà Nguyễn” Vua Minh Mạng” được lưu truyền trong dân gian cho đến ngày ngày nay. Minh […]