Minh Mạng Thang

Sản phẩm: MINH MẠNG THANG , là sự kết hợp của rượu gạo hảo hạng 30 độ và bài thuốc của vị vua nổi tiếng nhà Nguyễn” Vua Minh Mạng” được lưu truyền trong dân gia ngày nay

Liên Hệ Mua Hàng

Danh mục: Từ khóa: