Thập Toàn Đại Bổ

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ là bài thuốc cổ truyền nổi tiếng, đã được đưa vào Dược điển Việt Nam. Là sự kết hợp giữa Tứ quân tử thang (Đảng sâm, Cam thảo, Phục Linh, Bạch Truật)

Liên Hệ Mua Hàng